Управител

инж. Жеко Жеков

Инж. Жеко Жеков е управител на САТ ИНЖЕНЕРИНГ от основаването на компанията. Притежава богат управленски и практически опит в областта на хидроизолациите и работи в тази сфера от 20 години. В продължение на 9 години е изпълнявал длъжността изпълнителен директор на едно от най-мащабните производствени предприятия за битумни мембрани в България. За период от 10 години се е занимавал с внос, износ и изграждане на различни типове битумни и синтетични хидроизолационни системи.

Преминал е през редица специализации в областта на хидроизолационните системи и материали: Университет по архитектура, строителство и геодезия (катедра „Строителни материали и изолации“); Firestone (Белгия), Firestone (Словакия), Mapei (Италия), Bramac.

В своята практика инж. Жеков се ръководи от няколко основни принципа, които са интегрирани във философията на работа и ценностите на целия екип на САТ ИНЖЕНЕРИНГ:

  • Винаги държим на думата си!
  • Никога не бягаме от отговорност!
  • Грижим се за служителите си!
  • Ще направим всичко възможно, за да помогнем на наш партньор!

Основните цели, които поставя към себе си и към своя екип е поддържането на безупречна репутация като работодател и бизнес партньор. Стремежът му е да продължи динамичното развитие на компанията и изграждането на професионален екип от висококвалифицирани специалисти. Крайната цел, която си поставя, е САТ ИНЖЕНЕРИНГ да се утвърди като иновативна компания, която предлага на своите партньори качествени услуги на световно ниво.

Заместник-управител

Стефан Петров

Стефан Петров е заместник-управител в САТ ИНЖЕНЕРИНГ. Работи в сферата на хидроизолациите от 13 години и е тясно специализиран в монтажа на синтетични мембрани и работата на труднодостъпни места по алпийски способ.

Преминал е през различни професионални обучения и специализации в България, Белгия и Германия – Firestone (TPO и PVC мембрани), Mapei (TPO и PVC мембрани), Icopal (TPO и PVC мембрани), Bramac (керамични керемиди) и други.

Част от основните му отговорности в структурите на САТ ИНЖЕНЕРИНГ са свързани с качествения контрол по извършените монтажни работи и изграждането на надеждни цялостни хидроизолационни системи. Основен принцип, от който се ръководи е коректността в отношенията с възложителите и поддържането на най-висок стандарт за качество на изпълнението.

Главен инженер

инж. Николай Стоянов

Инж. Николай Стоянов е главен инженер в САТ ИНЖЕНЕРИНГ. Работи в сферата на хидроизолациите от 7 години и е пряко специализиран в проектирането и изграждането на хидроизолационни системи при инфраструктурните обекти. В своята практика е ръководил строителните дейности по големи стратегически обекти като софийско метро, тунели и рекултивация на сметища.

Инж. Стоянов е магистър „Хидростроителство“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, специалност „Хидромелиоративно строителство“. Членува в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, притежава пълна проектантска правоспособност и е участвал в проектирането на редица хидротехнически съоръжения. Преминал е през специализирано обучение на Firestone за ТРО и EPDM мембрани. Завършил е курс към Международната федерация на инженерите-консултанти FIDIC („Жълта книга за инженеринг“).

При изпълнението на проектите, които ръководи, винаги се стреми към обективност и коректност. Негова основна цел е всяко задание да бъде изпълнено според най-високите изисквания за професионализъм, качество и прецизност.

Заместник-главен инженер

инж. Георги Маринов

Инж. Георги Маринов е заместник-главен инженер в САТ ИНЖЕНЕРИНГ. Специализиран е в областта на хидроизолационните системи, проектиране и изпълнение на конструктивно усилване с въглеродни нишки (FRP), възстановяване и кристализация на стоманобетон.

В своята практика е бил технически ръководител на строителни дейности при изграждането на обекти от софийското метро и жилищното строителство. Има опит в производството на бетон като управител на бетонов център, както и в областта на специализираната строителна химия.

Инж. Маринов е магистър „Строителство на сгради и съоръжения“ с профил „Конструкции“ от „Университет по архитектура, строителство и геодезия“, гр. София. Членува в „Камара на инженерите в инвестиционното проектиране“.

Директор маркетинг

д-р Мария Цонова

Д-р Мария Цонова работи в областта на маркетинга и комуникациите около 20 години. Завършила е Университета за национално и световно стопанство, като притежава докторска степен по специалността „Икономика и управление“. Носител е на PSS-квалификация от престижната международна компания Achieve Global и е сертифициран ‘Trainer Entrepreneurship’ от Министерство на труда и социалната политика (България), Българска търговско-промишлена палата и Министерство на външните работи (Белгия).

В продължение на повече от 10 години д-р Цонова работи като управленски консултант по маркетинг, като съдейства за разработването на пазарните стратегии на множество компании от различни сектори – интернационално образование, строителство и архитектура, недвижими имоти, бързооборотни стоки, търговия и внос.

Преди да се присъедини към екипа на САТ ИНЖЕНЕРИНГ, д-р Цонова заема длъжността „Директор маркетинг“ на мащабна холдингова компания с инвестиционен портфейл от 20 дъщерни структури в областта на интернационалното образование, строителството, хотелиерството и недвижимите имоти. В този период д-р Цонова ръководи развитието на маркетинговата стратегия на най-мащабния проект за недвижими имоти в България. Работи на управленска позиция и като член на борда на директорите на международно училище.

В работата си д-р Цонова се ръководи от принципите на коректност и отговорност, като се стреми да прилага най-високите стандарти на професионализъм във всички проекти, които управлява.

Данаил Данин

Данаил Данин ръководи отдел „ProTeam – битумни хидроизолации“ на САТ ИНЖЕНЕРИНГ, като отговаря за дейностите по монтажа и изграждането на битумни хидроизолационни системи. Работи в областта на хидроизолациите от 13 години и се е доказал като един от най-добрите специалисти в бранша.

Отговорностите му в САТ ИНЖЕНЕРИНГ включват организация на дейностите по монтаж на битумни хидроизолации и качественото изпълнение на възложеното задание при стриктно спазване на поставените срокове.

В работата си се ръководи от стремежа към поддържане на високо ниво на професионализъм, коректност и отговорност.

Ръководител отдел „ExpertTeam - синтетични мембрани“

Илиан Димитров

Илиан Димитров ръководи отдел „ExpertTeam – синтетични мембрани“ в САТ ИНЖЕНЕРИНГ. Тясната му специализация е в изграждането на синтетични хидроизолационни системи и е един от водещите професионалисти в областта.

Работи в сферата на хидроизолациите от 6 години и е сертифициран строителен техник. Завършил е множество специализации и професионални обучения. Притежава сертификат от Firestone за EPDM и TPO/PVC мембрани и е оторизиран изпълнител на хидроизолационни системи на Icopal.

В работата си държи на отговорното отношение и качественото изпълнение на поставените задания. Основната цел, която си поставя при изпълнението на всеки проект е постигането на възможно най-добрите резултати.

Ръководител отдел „Инжектиране и репарация на бетони“

Веселин Колев

Веселин Колев ръководи отдел „Инжектиране и репарация на бетони“ в САТ ИНЖЕНЕРИНГ и е един от най-утвърдените специалисти в областта. Работи в тази конкретна сфера от 15 години и е специализиран във всички видове инжекционни работи и репарации на бетонови конструкции.

Ръководеният от него екип работи във всички области на приложение и направления при инжектирането – инжектиране на различни видове материали с цел укрепване; инжектиране на бетонови конструкции за спиране на течове в подземия; завесно инжектиране.