КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ
ОТ А ДО Я

 • Проучване и изготвяне на индивидуален идеен проект на фотоволтаична централа
 • Финансов анализ на възвръщаемостта и прогнозен модел за бъдещи периоди
 • Доставка на компоненти и изграждане на слънчевата централа
 • Свързване към националната електропреносна мрежа
 • Узаконяване и съдействие при съответните административни процедури
 • Текуща поддръжка и гаранционно обслужване до 5 години

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ТИПОВЕ СЛЪНЧЕВИ ЦЕНТРАЛИ

САТ ИНЖЕНЕРИНГ изгражда слънчеви централи от различен тип, разположение на модулите, предназначение и мащаб.

Слънчевите централи могат да бъдат няколко типа:

 • Мрежови централи – свързани с националната електропреносна мрежа
 • Автономни централи – осигуряват захранване на отдалечени обекти
 • Хибридни централи – комбинират функциите на мрежовите и автономните централи

Модулите на слънчевите централи могат да бъдат разположени по няколко начина:

 • Разположени на покрива
 • Разположени на фасадата
 • Разположени на земята

Слънчеви централи се различават по своето предназначение:

 • За индустриални обекти
 • За администрартивни сгради
 • За жилищни сгради и еднофамилни къщи
 • За хотели, офиси и търговски обекти
 • За подвижни обекти – яхти, кемпери и др.

Слънчевите централи могат да бъдат изградени в различен мащаб:

 • Малки централи – 3-5 kWp
 • Средни централи – 30 kWp

Големи централи – над 200 kWp

ПЪЛНА КОМБИНИРАНА ГАРАНЦИЯ

САТ ИНЖЕНЕРИНГ е особено предпочитан партньор при изграждане на фотоволтаични системи върху покривни конструкции. В тези случаи ние предлагаме пълна комбинирана гаранция – както за монтажа на слънчевата централа, така и за запазване здравината на съществуващия покрив.

Един от най-често срещаните проблеми при изграждането на соларни системи е свързан с компрометиране на покрива, върху който се инсталират панелите и появата на течове веднага след монтажа. При нас този проблем се избягва напълно, защото ние разполагаме с екипи от тесни специалисти и в двете области – изграждане на фотоволтаични системи и изграждане на покривни конструкции.

Клиентите се доверяват на нас, защото ние можем да осигурим пълно запазване на съществуващия покрив и качествен монтаж на фотоволтаичната централа. Поемаме съответната пълна комбинирана гаранция за период от 5 години.

ПОЛЗИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА

 • Съкращаване на разходите за електроенергия – напълно или частично
 • Пълна автономност на потреблението при възможен срив на електроразпределителната мрежа – краткосрочно или дългосрочно
 • Надеждни прогнози на разходите за бъдещ период и устойчиво бизнес планиране
 • Възможност за формиране на печалба от продажба на електроенергия
 • Независимо наблюдение на консумацията и възможност за оптимизация на потреблението
 • Еднократна инвестиция с кратък срок на възвръщаемост
 • Минимална поддръжка на соларните системи в експлоатация
 • Облекчена процедура за изграждане

БЪРЗА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА

Енергията от фотоволтаични панели вече е конкурентна на цената на електричество за бизнес потребители. Инвестицията в соларна система за собствено потребление може да постигне пълна възвръщаемост в рамките на 2-7 години, в зависимост от редица фактори.

Икономическите ползи от изграждането на слънчеви централи се обуславят от две причини:

 • Икономии от собствено потребление на електроенергия

Изграждането на собствена слънчева централа осигурява по-ниски разходи за електроенергия и по-надеждно прогнозиране за бъдещ период. Най-предпочитана от нашите клиенти е конфигурация за собствено потребление, при която електрозахранването в техния обект се осигурява напълно или частично от произведения от соларите ток. В случай, че фотоволтаичната система не може да захрани изцяло консуматорите, то тогава се добавя енергия от външната мрежа за електроснабдяване. В обратния случай – когато произвежданата електроенергия е повече от необходимото, излишните количества могат да се продадат обратно на съответните дружества.

 • Продажба на електроенергия към националните електроразпределителни дружества

При излишък на произведената от соларната централа електроенергия, може да сключите договор за продажба със съответното електроразпределително предприятие. В този случай електрическата енергия се продава на преференциални тарифи (за системи до 30 kWp) или по цени съгласно борсовите котировки. При продажба на електроенергия, собствениците на фотоволтаични системи не само съкращават напълно разходите си за ток, но и формират печалба от продажбата на произведената излишна електроенергия.