Изграждане и ремонт на покривни системи

МОНТАЖ НА ПЛОСКИ ПОКРИВНИ СИСТЕМИ С БИТУМНИ МЕМБРАНИ

Плоските покривни системи са най-често използвани при новостроящи се сгради с монолитна стоманобетонова конструкция.

С цел да осигури най-качественото обслужване на своите клиенти, като им предостави хидроизолационна система с дълготрайно и ефективно действие, екипът ни стриктно спазва всички основни технологични стъпки при нейния монтаж. Работим само с изолации от най-висок клас.

  • Отдел „ProTeam – битумни хидроизолации“
  • Отдел „ExpertTeam – синтетични мембрани“
  • Отдел „Инжектиране и репарация на бетони“

ПЛОСКИ ПОКРИВИ С PVC, TPO И FPO МЕМБРАНИ

Този тип системи са широко разпространени при изолация на халета и сгради с метална конструкция. Предлагат се два основни вида системи – с механично закрепване и баластова система.

Предимството на механичното закрепване е по-леката конструкция и сравнително по-бързият монтаж.
При баластовата система изолацията в по-голяма степен е защитена от въздействието на околната среда, което удължава нейния живот.

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА СКАТНИ ПОКРИВИ И КОНСТРУКЦИИ

Скатните покриви са широко разпространени в еднофамилното жилищно строителство.
Нашият екип предлага професионално изграждане на дървени конструкции, както и ремонт на съществуващи покриви. Най-широко разпространени са керамичните и битумните керемидени покриви.

Работим само с висококачествени хидроизолационни материали, както за подкеремидено така и за завършващо покритие. Това дава възможност да изградим подходящата хидроизолационна система със съответната обработка на детайлите и вентилация на покрива.

Изграждане на фотоволтаични системи

Фотоволтаичните системи са съвременни високотехнологични съоръжения за преобразуване на слънчевата енергия в електрическа. Те представляват автономен източник на чиста и възобновяема енергия, осигуряват независимост на потреблението и дават възможност за точен разчет и прогноза на разходите за енергия.

В условията на нестабилност на световните енергийни пазари и постоянното покачване на цената на електроенергията, фотоволтаичните системи са все по-предпочитано решение както за бизнеса, така и за домакинствата.

САТ ИНЖЕНЕРИНГ предлага комплексно обслужване по проектиране, изграждане и поддръжка на слънчеви централи за индустриални обекти, административни сгради и домакинства.

Хидроизолации на Фундаменти

Изграждането на надеждна хидроизолационна система на фундаментите е от особена важност, тъй като след въвеждането на сградата или съоръжението в експлоатация евентуалните ремонтни дейности се изпълняват изключително трудно. Затова нашите екипи работят много прецизно и само с материали от най-висок клас. Изпълняваме както битумни, така и PVC, TPO и FPO системи.

Хидроизолационни системи на тунели и мостове

В повечето случаи тунелите и мостовете са важни инфраструктурни обекти от национално значение. Това изисква изключителна прецизност при изпълнението им и стриктно спазване на поставените срокове. Тунелите се изпълняват предимно с PVC мембрани без UV защита, а мостовете – с мостова битумна хидроизолационна мембрана. С високия си професионализъм, нашите екипи са предпочитан партньор при изпълнението на някои от най-сложните и ключови обекти.

Подземни хидроизолационни системи

Изграждането на подземни хидроизолационни системи има своите специфики, поради изискванията за осигуряване на изключително дълъг срок на експлоатация и поради прякото химическо въздействие, на което са подложени вложените материали.

При компрометиране качествата на хидроизолацията, нейният ремонт в много случаи е практически невъзможен, поради трудността за осигуряване на достъп до системата. Това се отнася в особено голяма степен за редица специални съоръжения – резервоари за питейна или промишлена вода, пожарозащитни инсталации, сметища, хвостохранилища и други.

От особена важност за цялостната надеждност на системата е изборът на подходящ материал. Подземните хидроизолации са подложени на непрекъснато действие на вода, което поставя и изискването за повишена водоустойчивост на използваните материали. В практиката се случва подземната хидроизолационна система да е подложена и на химическото въздействие на вредни вещества като промишлени води, нефтопродукти или минерализирани подпочвени води. В тези случаи не се препоръчва използването на някои хидроизолационни материали – полимерни и на битумна основа. Материалите трябва да бъдат и биологически устойчиви, тъй като в зоните на намокряне има достъп на кислород и протичат окислително-редукционни процеси.

Отстраняване на течове в подземия

Често пъти се появяват течове в подземните нива на съществуващи сгради вследствие на лошо изпълнени работи и компроментиране на изградената хидроизолационната система. Това е изключително неприятен проблем, който налага качествена и бърза експертна намеса за предотвратяване наводняването на сутерени и гаражи.

Нашият висококвалифициран екип работи по най-съвременните технологии и в изключително кратки срокове при възникване на аварийни ситуации.

Основният метод за спирането на течове в бетон е инжектирането на смоли от различен тип. Прилагаме и репарация на участъци с деструктирал бетон с използването на различни материали. В определени ситуации се налага използването на акрилни завеси, които образуват хидроизолационен филм от страната на водния напор.

Инжектирането на бетони е ефективен метод за текуща поддръжка на сградите. При отстраняването на течове по този начин не се нарушава стандартът на сградата, тъй като всички работи се извършват от вътрешните помещения. Не се налагат изкопни дейности, нарушаване целостта на фасадата, прилежащото озеленяване или инфраструктура около обекта.

Специализирани услуги за еднофамилни къщи

  • Изграждане на нови покривни конструкции
  • Ремонт на съществуващи скатни покриви
  • Монтаж на керамични и битумни керемиди
  • Изграждане на беседки и навеси
  • Изграждане на летни кухни
  • Изграждане на гаражи

Търговия с хидроизолационни материали

САТ ИНЖЕНЕРИНГ е официален представител и вносител на продукцията на Bitunil – Nile Waterproofing Materials Co. – реномиран производител на битумни хидроизолационни материали. Предлагаме пълната гама битумни APP и SBS модифицирани мембрани. Материалите се отличават с много високо качество и се предлагат на конкурентни цени. Хидроизолационните материали на BituNil са с изключително добра адхезия към основата, лесни за монтаж и удобни за работа в широк температурен диапазон.

Bitunil – Nile Waterproofing Materials Co. е основана през 2000 г. с техническото съдействие и с прилагане технологиите на Novaglass – водещ италиански производител на битумни мембрани. Основен акционер в BituNil е световният лидер в производството на хидроизолационни материали, френският концерн Soprema Group.

Производствената база на BituNil е разположена в Египет и е оборудвана с най-модерната и високотехнологична производствена линия на Nardini. Качественият контрол, развойната дейност и иновациите са един от водещите приоритети на компанията и заводите са оборудвани с едни от най-добрите лаборатории в света.