Надеждното изпълнение на всяка хидроизолационна система в голяма степен се определя от качеството на вложените материали. При използване на нисък клас хидроизолация, цялостната система може да се компроментира, независимо от това, че са спазени всички изисквания и етапи от технологичния процес по полагане. Освен по отношение на съответния клас качество, хидроизолацията трябва да бъде подбрана правилно и според обекта, който ще се изпълнява.

Прочети още
Хидроизолация 2
Хидроизолация – видове

Експертите на САТ Инженеринг отлично познават техническите характеристики на всички видове хидроизолация и съответните области на приложение, при които даден материал е най-добрият избор.

Ние работим само с хидроизолации от най-висок клас, които осигуряват качествено изграждане на съответната хидроизоационна система и гарантират максимален експлоатационен срок. САТ Инженеринг е официален вносител на продукцията на Bitunil – Nile Waterproofing Materials Co. – реномиран производител на битумна хидроизолация. Предлагаме пълната гама битумни APP и SBS модифицирани мембрани. Материалите се отличават с много високо качество и се предлагат на конкурентни цени. Хидроизолацията на BituNil е с изключително добра адхезия към основата, лесна за монтаж и удобна за работа в широк температурен диапазон.

КОИ СА ВИДОВЕТЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПРИНЦИП?

Хидроизолацията може да се раздели на две основни категории – рулонна и мазана. Рулонните хидроизолационни материали се разделят на битумни и синтетични мембрани.

Битумната хидроизолация бива няколко разновидности:

 • Хидроизолация в зависимост от основата
  • Хидроизолация с основа стъклен воал
  • Хидроизолация с основа стъклоплатно
  • Хидроизолация с основа полиестер
 • Хидроизолация в зависимост от пластификатора
  • АРР хидроизолация (атактен полипропилен)
  • SBS хидроизолация (стирен-бутадиен-стирен)
 • Хидроизолация в зависимост от горната повърхност
  • Хидроизолация с посипка от кварцов пясък
  • Хидроизолация с минерални шисти
  • Хидроизолация с полиетиленово фолио

Синтетичните мембрани (синтетична хидроизолация) са няколко вида:

 • PVC хидроизолация – поливинилхлорид
 • FPO хидроизолация – гъвкав полиолефин
 • TPO хидроизолация – термопластичен олефин
 • HDPЕ хидроизолация – полиетилен висока плътност
 • LDPE хидроизолация – полиетилен ниска плътност

Мазаните хидроизолации се разделят на три групи – полиуретанова хидроизолация, битумна хидроизолация и хидроизолация на циментова основа.

КАКВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ДА ИЗБЕРА ЗА МОЯ ОБЕКТ?

Хидроизолация 1
Хидроизолация – тераса

Правилният избор на хидроизолация и съответна технология на полагане в основна степен зависят от спецификата на обекта.

Хидроизолация на фундаменти

При работа с фундаменти най-подходяща е битумната хидроизолация, която се полага на два пласта – както под фундамента, така и по сутеренните стени. Най-масово използвани са SBS битумните хидроизолации. Хидроизолацията на сутеренните стени се защитава с XPS топлоизолация и с дренажна мебрана. В практиката понякога се използват и синтетични материали, като най-често това са PVC мембраните без UV защита. Тази хидроизолация се използва доста по-рядко от битумната, тъй като вероятността от нараняване е значително по-голяма и съответно тя се нуждае от допълнителна защита. От изключителна важност при изпълнението на цялостната система за хидроизолация на подземните нива е правилният избор на материал за обработка на работните фуги между фундамент и сутеренни стени, както и за обработка между отделните тактове на отливане на сутеренните стени.

Друг метод за хидроизолиране на подземните нива е използването на мазана хидроизолация – както на циментова, така и на битумна основа. Тази хидроизолация намира сравнително по-рядко приложение и е по-ненадеждна. Основните й недостатъци са свързани с пукнатините, които се появяват при слягане на сградата с течение на времето и с по-трудното обработване на работните и дилатационните фуги.

Като цяло, световният опит сочи, че най-надеждна и съответно най-широко разпространена е хидроизолацията, изпълнена с рулонна битумна мембрана.

При спиране на течове в подземните нива на сградите, след като вече е изпълнен обратният насип, най-широко приложение намират инжекционните смоли и кристализиращите мазани хидроизолации на циментова основа.

Хидроизолация на тераси

При хидроизолирането на тераси най-широко приложение намира битумната хидроизолация, особено за площи над 20 кв.м. Приложение намират и мазаните хидроизолационни материали на циментова основа, но те са препоръчителни за малки тераси до 20 кв.м.

От голяма важност за качественото изпълнение на хидроизолационните работи по терасите е защитаването на хидроизолацията с допълнителна циментова замазка или бетон.

Синтетичните мембрани намират по-ограничено предназначение при изграждането на система за хидроизолация на открити тераси.

При изпълнение на хидроизолация на тераси е силно препоръчително да се извърши водна проба преди полагането на защитната замазка и финишното покритие.

Хидроизолация 3
Хидроизолация – покриви

Хидроизолация на покриви

Качественото изграждане на система за хидроизолация на покрив зависи в най-голяма степен от конструктивните и архитектурни особености на сградата. Така например, сградите с метална конструкция и плоски покриви най-често се изпълняват с послоен монтаж на пароизолация, топлоизолация от каменна вата и хидроизолация от TPO или PVC мембрана. Най-широко използваната система е на ТРО или PVC мембрана с механично закрепване. Сравнително по-рядко се използва т.нар. баластова система, при която хидроизолацията се защитава от UV лъчите и ветровите натоварвания посредством полагането на слой от речен чакъл.

При сградите със стоманобетонова носеща конструкция най-често използвани са двуслойните битумни системи за хидроизолация. При тях върху стоманобетоновата плоча се полага топлоизолация (най-често XPS), след което се изпълнява циментова замазка или бетон за наклони и накрая се полагат два пласта битумна рулонна хидроизолация. При подобен род сгради приложение намират и синтетичните мембрани, най-вече при покриви с големи площи и сравнително малко на брой детайли. Мазаната хидроизолация на битумна и полиуретнова основа се използва относително рядко.

Хидроизолация на тунели

При хидроизолацията на тунели приложение намират почти изцяло само PVC мембраните. Защитата на мембраната от механични увреждания се осъществява най-често посредством полагане на геотекстил на два слоя – съответно от страната на първичната и от страната на вторичната облицовка.

За цялостната надеждност на системата за хидроизолация важна роля играе и монтажът на PVC WaterStop ленти, които позволяват при евентуални наранявания на хидроизолацията да се локализират течовете само в определена зона. Това локализиране позволява отсраняването на течовете прецизно и в изключително кратки срокове посредством инжектирането на смоли.

Хидроизолация 4
Хидроизолация – мост

Хидроизолация на мостове

Хидроизолацията на мостовете се изпълнява винаги от еднопластова рулонна битумна хидроизолация с много високи якостни и температурни показатели. Най-същественото значение за правилното изпълнение на хидроизолацията има влажността на основата. Ако не се спазват нормативните изисквания за ниска влажност на основата, при полагането на горещия асфалт се образуват пари, които отлепват хидроизолацията от основата и образуват въздушни балони. След полагане на хидроизолацията, винаги се провеждат тестове, които доказват добрата адхезия на хидроизолацията с основата.

Хидроизолация на сметища и хвостохранилища

Хидроизолациите за сметища и хвостохранилища се използват с цел да се предпази почвата от проникване на вредни вещества. В тази област намират приложение единствено HDPE мембраните в комбинация с бентонитови хидроизолации и дренажни геокомпозити.

Хидроизолация на резервоари

Системите за хидроизолация при резервоарите могат да бъдат изграждани с използването на всички видове мембрани – синтетични, битумни и мазани. Най-разпространено в практиката е приложението на синтетичните мембрани.

Резервоарите, при които се налага изграждането на система за хидроизолация са два типа – за питейни нужди и за противопожарни цели. Всеки тип има своите специфични изисквания и норми по отношение на вложените материали и използваната технология.

Питейните резервоари се изпълняват задължително със синтетични материали, които са специално предназначени за този тип обекти. Изпълнението на системи за хидроизолация при резервоарите за противопожарни цели не налага използването на строго определени материали и този тип резервоари се изпълняват със синтетична, битумна или мазана хидроизолация.

Хидроизолация на основи

Хидроизолация на покриви

Хидроизолация на тунели

Хидроизолация на мостове

Хидроизолация на резервоари

Ремонт на покриви

Спиране на течове в бетон

Инжектиране на бетон

Строителство на еднофамилни къщи

Полагане на хидроизолация

Фирми за хидроизолация