Течове в бетон

Течовете, вследствие на компрометиран бетон, са един от най-неприятните и трудни за разрешаване проблеми в областта на хидроизолациите. В много случаи неприятностите  продължават с месеци и години, а опитите да се спрат течовете се оказват напълно неуспешни.

Този изключително неприятен проблем изисква качествена и бърза експертна намеса за предотвратяване наводняването на подземните нива на сгради и съоръжения.

Основният метод за спирането на течове в бетон е инжектирането на смоли от различен тип. Нашият експертен екип прилага и репарация на участъци с деструктирал бетон с използването на различни материали. В определени ситуации се налага използването на акрилни завеси, които образуват хидроизолационен филм от страната на водния напор.

Slide 1 Течове от
пукнатини
Течове от
деструктирал
бетон
2 Течове от
дилатационни
фуги
3 Течове от стени 4
Течове от
работни фуги
5 Течове в зони на
преминаващи
комуникации
6

Инжектиране на пукнатини в бетон

В бетоновите конструкции могат да се появят пукнатини в резултат от прекомерно натоварване от вътрешни или външни сили (напр. движение на земни маси). Пукнатините, от които се появяват течове, трябва да бъдат обработени и запечатани, за да се осигури водонепропускливост и дълготрайност на конструкцията.

Инжектиране на фуги

Инжектирането може да се използва самостоятелно за уплътняване на работни и дилатационни фуги, а така също и като допълнителна система на защита в комбинация с водостопи. Монтажът се извършва по време на фазите на бетониране в хода на строителния процес.

Завесно инжектиране

В подземните нива на сградите могат да се образуват течове върху големи участъци от общата площ. Причините за това могат да бъдат много, като най-често течовете се пораждат поради проектантски грешки, неправилно разпределение на бетоновата смес, движение на земни маси, покачване нивото на подпочвените води и други. В такива случаи най-подходящият метод за спиране на течовете е инжектирането на актилна завеса зад бетоновата конструкция, от страната на водния напор.

Инжектирането на бетони е ефективен метод и за текуща поддръжка на сградите. При спирането на течове по този начин, не се нарушава стандартът на сградата, тъй като всички работи се извършват от вътрешните помещения. При този метод не се налагат изкопни дейности, нарушаване целостта на фасадата, прилежащото озеленяване или инфраструктурата около обекта.

Области на приложение

Спирането на течове в бетон намира приложение в множество области на промишленото, гражданското и инфраструктурното строителство.

Жилищни и промишлени сгради
Мазета, сутерени, складове, подземни паркинги, гаражи, асансьорни шахти, складове, силози

Подземно строителство и канализация
Инсталации за отпадни води, метростанции, метротрасета, подлези, дренажни галерии, минни шахти

Хидротехническо строителство
Шлюзове, дренажни галерии, камери, контролни обходи, язовирни стени, мост-канали, спусъци, енергогасители, протовофилтрационни завеси

Тунелни изработки
Пътни и ЖП тунели, комуникационни тунели