Хидроизолация на основи – какво трябва да знаете?

 Хидроизолация на основи е професионална услуга, чието качествено и надеждно изпълнение играе решаваща роля за устойчивостта на съответните сгради и възможността за тяхната експлоатация за дълъг период от време. За съжаление немалко собственици на имоти продължават да пренебрегват дейностите, свързани с техните основи, което е сериозна грешка. В следващите редове ще изведем накратко най-важната информация, която трябва да знаете за услугата „Хидроизолация  на основи“ и която ще ви помогне да осъзнаете колко е ключово да откриете надежден и коректен партньор, който да ви я предостави:

Хидроизолация на основи: Услугата „Хидроизолация на основи“ е пряко свързана с пълноценната експлоатация на сградите – това е абсолютен факт. Единствено качественото и прецизно изпълнение на услугата „Хидроизолация на основи“ би ви дало необходимата сигурност по отношение на пълноценната експлоатация на сградите и съоръженията. Тази услуга гарантира ефективната защита на основите срещу почвените и атмосферните води, съдържащи се в подземните слоеве. Имайте предвид, че процесът по слягане на земните пластове оказва постоянен натиск върху фундаментите на сградите и е фактор, който задължително трябва да се вземе предвид при изготвянето на проекти за хидроизолация на основи.

Хидроизолация на основи: Услугата „Хидроизолация на основи“ може да ви спести скъпоструващи ремонти – след въвеждане на сградата или съоръжението в експлоатация ремонтните дейности във връзка с основата се изпълняват доста трудно, а понякога – това е невъзможно. Цялостното поведение на конструкцията на сградите през целия период на експлоатация в голяма степен се определя от надеждното изпълнение на основите. От своя страна, устойчивостта на строителните основи във времето зависи от изпълнената хидроизолационна система и защитата от неблагоприятното въздействие на подпочвени и дъждовни води.

Хидроизолация на основи: Услугата „Хидроизолация на основи“ изисква първокласни материали и висококвалифицирани специалисти – тези два фактора трябва да бъдат налице, за да бъде изпълнена максимално качествено и ефективно услугата „Хидроизолация на основи“. Търсете специалисти с достатъчно голям опит в сферата, както и с богато портфолио от реализирани хидроизолационни проекти зад гърба си. И задължително искайте информация за използваните за хидроизолация на основи материали – производител, свойства, гаранции за качество и т.н.

Видове хидроизолация на основи – същност и характеристики

Два са основните видове хидроизолация на основи, които се изпълняват в бранша. Става въпрос за битумната, както и за мазаната хидроизолация на основи. Ето малко повече за същността и характеристиките на тези два вида хидроизолация на основи:

Хидроизолация на основи: битумна хидроизолация на основи – битумната хидроизолация на основи е най-често срещаната и най-надеждна такава. Тя се полага на два пласта, разположени съответно под фундамента и по сутеренните стени. Въпросните сутеренни стени се предпазват от външни фактори с помощта на XPS топлоизолация и дренажна мембрана. Макар и по-рядко, в практиката биха могли да бъдат използвани и синтетични материали, като например PVC мембрани без UV защита. За успешното изпълнение на битумна хидроизолация на основи най-важното е да се подберат правилните материали за обработването на работните фуги между фундамент и сутеренни стени, както и между отделните тактове на отливане на сутеренните стени.

Хидроизолация на основи: мазана хидроизолация на основи – мазаната хидроизолация на основи също се среща в практиката, макар и сравнително по-рядко от битумната такава. Главната причина за това се крие в недостатъчната й надеждност, както и в някои нейни базови недостатъци. Като примери за такива недостатъци бихме могли да посочим появяващите се пукнатини при слягане на сградата във времето и значително по-сложното обработване на работните и дилатационните фуги.

Тук трябва да отбележим, че световната практика безспорно е доказала най-високото качество и надеждност на хидроизолация на основи, изпълнена с рулонна битумна мембрана. Съвсем естествено този тип хидроизолация на основи е най-широко разпространената и предпочитаната от собствениците на сгради и съоръжения в глобален мащаб.

От друга страна, когато става въпрос за спиране на течове в подземните нива на сградите след изпълнен обратен насип, най-удачни за употреба биха били инжекционните смоли, както и кристализиращите мазани хидроизолации на циментова основа.

Хидроизолация на основи – защо да се доверите на САТ ИНЖЕНЕРИНГ?

При нужда от надеждно и ефективно изпълнение на проекти за хидроизолация на основи, най-добрият вариант за вас като потребители е да се насочите към САТ ИНЖЕНЕРИНГ. Във времето сме се утвърдили като коректен и предпочитан партньор, независимо дали става въпрос за хидроизолационни проекти в гражданското, промишленото или инфраструктурното строителство. Вижте точно защо да се доверите на САТ ИНЖЕНЕРИНГ:

Хидроизолация на основи от САТ ИНЖЕНЕРИНГ: Материали с първокласно качество –  при реализацията на проекти за хидроизолация на основи използваме само и единствено материали с първокласно качество. САТ ИНЖЕНЕРИНГ е официален вносител за България на хидроизолационните мембрани на BituNil – Nile Waterproofing Materials Co – производител, който е доказал, че не прави никакви компромиси с качеството на продуктите си и предлага наистина най-доброто на своите клиенти.

Хидроизолация на основи от САТ ИНЖЕНЕРИНГ: Отличен екип от специалисти – изградили сме отличен екип от специалисти, който е способен да се справи без никакъв проблем с всякакви проекти за хидроизолация на основи.  Тези специалисти разполагат с над 20-годишен опит в изграждането на хидроизолационни системи  за промишленото, гражданското и инфраструктурното строителство, и работят по най-високите стандарти, утвърдени в бранша.

Хидроизолация на основи от САТ ИНЖЕНЕРИНГ: Реномирани клиенти – доказателство за високото качество и ефективността на нашата работа са множеството реномирани клиенти, които се доверяват именно на нас за изпълнението на хидроизолационни проекти, в това число и на проекти за хидроизолация на основи. Сред тези реномирани клиенти са институции и фирми като Софийска община, Главболгарстрой, МСК, Аргогруп и т.н.

Хидроизолация на основи от САТ ИНЖЕНЕРИНГ: Портфолио от проекти –  на сайта ни имате възможност да разгледате обширно портфолио с изпълнени от нас хидроизолационни проекти. Проекти, които още веднъж ще ви убедят, че ние сме подходящият партньор за вас и че можем да ви помогнем да си гарантирате устойчивост и пълноценна експлоатация на своите сгради във времето.

Хидроизолация на основи – какво трябва да знаете?

Видове хидроизолация на основи – същност и характеристики

Хидроизолация на основи – защо да се доверите на САТ ИНЖЕНЕРИНГ?