Хидроизолация на тунели – защо е толкова важна?

Хидроизолация на тунели е изключително важна и отговорна дейност, която задължително трябва да бъде извършена от специалисти с богат опит и квалификация в сферата. Тунелите са значими инфраструктурни обекти от национален мащаб, като съответно тяхната експлоатация, безопасност и поддръжка са от първостепенно значение. Те са и съоръженията с най-висока стойност при изграждането на мрежата от пътища и магистрали. При изпълнението на този тип инфраструктурни обекти се изисква максимална прецизност и спазване на всички утвърдени в практиката стандарти. Дейностите, свързани с хидроизолация на тунели, имат пряко отношение към тяхната функционалност и устойчивост във времето, както и към безопасността на пътуващите. Ето малко повече информация за значението на качествената и надеждна хидроизолация на тунели:

Хидроизолация на тунели: Инфраструктурни обекти с национално значение – както вече отбелязахме, тунелите са инфраструктурни обекти с национално значение. В изграждането на тези обекти се инвестират значително количество време и капитали. След въвеждането на обекта в експлоатация е изключително трудно изпълнението на коригиращи дейности по хидроизолацията, което допълнително налага необходимостта от изключително качество и прецизност при монтажа на първоначалната система още на етап строителство. Качественото изпълнение на хидроизолацията на тунела предопределя дълготрайната и безпроблемна експлоатация на съоръжението, без значение от неговото местоположение, климатични особености на района, експлоатационно натоварване, валежи, подпочвени води, преминаващ трафик.

Хидроизолация на тунели: Връзка с безопасността на пътуващите – към реализацията на всеки един проект за хидроизолация на тунели трябва да се подхожда с ясното съзнание, че успешното изпълнение на този проект има значителна връзка с безопасността на преминаващия през съоръжението трафик. Качествената хидроизолация на тунели е един от основните фактори за предотвратяване на срутвания, способни да доведат до доста тежки инциденти с трагичен край и материални загуби в особено крупен мащаб. Поради спецификите на този тип съоръжения, най-висок риск по отношение устойчивата цялост на конструкцията е проникването на вода и съответната качествена защита на бетонната облицовка на тунела. Оттук произлиза и ключовата роля на хидроизолацията на тунели за трайността на конструкцията във времето и дългосрочността на експлоатация.

Хидроизолация на тунели: Необходимост от неутрализиране на редица рискове – при изпълнението на хидроизолация на тунели трябва ефективно да бъдат неутрализирани редица рискове за стабилността и здравината на конструкцията. Когато става въпрос за подземни съоръжения, от първостепенно значение е използването на ефективни решения за справяне с водата и повишената влажност. Именно от приложения проект за хидроизолация на тунели зависи надеждното управление на водния поток, което ще позволи пълноценна експлоатация на завършеното съоръжение. От хидрогеоложка гледна точка, още на етап проектиране, се вземат предвид редица важни фактори – циркулация на вода в скалните маси и в подземните водни кръгове, пропускливост на средата, основна посока на водния поток. Освен локализацията на съществуващите водни потоки, от ключово значение са и решенията за отводняване.

Хидроизолация на тунели – какви материали се използват?  

От казаното дотук става ясно защо всеки един елемент от изготвяния проект за хидроизолация на тунели трябва да бъде внимателно прецизиран. В това число влизат и използваните материали, които е необходимо да бъдат от най-високо качество и да защитават конструкцията от увреждания. Вижте кои материали най-често се употребяват за хидроизолация на тунели и какви са техните преимущества:

Хидроизолация на тунели: PVC мембрани – основният материал, който се използва за хидроизолация на тунели, са PVC мембраните. От значение за надеждното изпълнение на проектите за хидроизолация на тунели е да се гарантира, че въпросните PVC мембрани няма да бъдат податливи на механични увреждания. Това може да се постигне чрез полагане на геотекстил на два слоя, разположени съответно от страната на първичната и на вторичната облицовка.

Хидроизолация на тунели: PVC WaterStop ленти – за цялостна надеждност на системата при хидроизолация на тунели, се предвижда и монтаж на PVC WaterStop ленти. При евентуално нараняване на хидроизолацията, тези ленти позволяват локализиране на течовете само в определена зона от тунела. При това локализиране, впоследствие течовете могат да бъдат отстранени прецизно и в кратки срокове чрез инжектиране на смоли.

Хидроизолация на тунели – причини да се доверите на САТ ИНЖЕНЕРИНГ

САТ ИНЖЕНЕРИНГ несъмнено е верният избор за вас при нужда от фирма – изпълнител на проекти за хидроизолация на тунели. Ние сме се утвърдили като лидер в сферата и предпочитан партньор по отношение изграждането на хидроизолационни системи в гражданското, промишленото и инфраструктурното строителство. По-надолу ще ви посочим няколко основателни причини да се доверите именно на САТ ИНЖЕНЕРИНГ при нужда от хидроизолация на тунели:

Хидроизолация на тунели от САТ ИНЖЕНЕРИНГ: Качествени материали – избиорайки САТ ИНЖЕНЕРИНГ, можете да бъдете сигурни, че при изпълнението на съответните проекти за хидроизолация на тунели ще бъдат използвани само и единствено материали от най-висок клас. Ние сме официален вносител за България на доказателите качеството и ефективността си хидроизолационни мембрани на реномирания производител  BituNil – Nile Waterproofing Materials Co.

Хидроизолация на тунели от САТ ИНЖЕНЕРИНГ: Квалифицирани и опитни специалисти – САТ ИНЖЕНЕРИНГ разполага с монтажисти с над 20-годишен опит в изграждането на хидроизолационни системи за промишленото, гражданското и инфраструктурното строителство. Специалисти, които ще ви предложат цялостен инженеринг на процеса по изпълнение на хидроизолация на тунели – започвайки от първоначалната консултация, спомагаща за избора на удачните решения, преминавайки през създаването на проектите за хидроизолация на тунели и стигайки до тяхното изпълнение и последващото гаранционно обслужване.

Хидроизолация на тунели от САТ ИНЖЕНЕРИНГ: Реномирани клиенти – при избор на партньор за хидроизолация на тунели е напълно естествено да искате да се уверите, че насреща си имате надеждна и коректна фирма, която ще реализира проекта, спазвайки всички стандарти и изисквания за качество и безопасност. За тази цел ще ви помогне преглеждането на списъка с клиенти, които са избрали именно нас за изграждане на необходимите им хидроизолационни системи. Във въпросния списък са редица важни институции и реномирани фирми – Софийска община, Главболгарстрой, Аргогруп, МСК и др. Всички споменати клиенти са останали напълно удовлетворени от прецизността, с която работим, както и от надеждността и устойчивостта на изградените хидроизолационни системи.

Хидроизолация на тунели от САТ ИНЖЕНЕРИНГ: Портфолио от реализирани проекти – освен списък с реномирани клиенти, на нашия сайт ще откриете и богато портфолио от реализирани от нас проекти за хидроизолационни системи. В портфолиото влизат разнообразни типове проекти за хидроизолационни системи, в това число и за хидроизолация на тунели. Разгледайте изпълнените от екипа на САТ ИНЖЕНЕРИНГ хидроизолационни проекти и се убедете, че ние наистина сме партньорът, на който можете да разчитате.

Хидроизоилация на тунели от САТ ИНЖЕНЕРИНГ – първокласно изпълнение, гарантиращо безопасност и дългосрочна експлоатация на съоръженията!

Хидроизолация на тунели – защо е толкова важна?

Хидроизолация на тунели – какви материали се използват?

Хидроизолация на тунели – причини да се доверите на САТ ИНЖЕНЕРИНГ